Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for august 2010

Într-o zi, cu multă vreme în urmă, undeva, o tânără femeie înfășurată în niște veșminte zdrențuroase, străbătea ulițele unui sătuc, bătând din poartă în poartă și cerând milostenie.

Nu prea avea noroc. Mulți îi adresau vorbe de ocară, alții asmuțeau câinii asupra-i. Alții încă îi aruncau în poale doar coji de pâine mucegăită și cartofi stricați.

Numai doi bătrânei care locuiau într-o casă micuță de la marginea (mai mult…)

Read Full Post »

Are foarte mare importanță dispoziția interioară a omului!

Există egoism determinat de sentimentul de inferioritate, dar există și egoismul detrminat de sentimentul de superioritate.

Cine are sentimente de inferioritate nici nu-i trece prin minte că este egoist.

S-ar întreba: ,,Ce egoism să am?” Să mă smeresc și mai mult decât sunt acum?

Nu înțelege că sentimentul de inferioritate îl chinuiește, tocmai pentru că reacționează în mod egoist. Cultivă egoismul și clădește un zgârie-nori cu acest egoism, fără să (mai mult…)

Read Full Post »

,,Luminătorul trupului este ochiul trupesc nevătămat, vedem limpede tot ce ne înconjoară în lumea din afară, știm cum și încotro să mergem; iar când mintea e sănătoasă, vedem tot ce se află în lumea noastră lăuntrică privitor la felul în care trebuie să ne purtăm.

Mintea, partea cea mai înaltă a sufletului, cuprinde simțirea Dumnezeirii, cerințele conștiinței și așteptarea unor lucruri mai bune decât tot ce avem și cunoaștem.

Atunci când mintea este sănătoasă (mai mult…)

Read Full Post »

Într-un sătuc viețuiau doi oameni care mereu se războiau unul cu celălalt. Din te miri ce, între ei mereu izbucneau câte o ceartă. Viața devenise de nesuportat atât pentru unul cât și pentru celălalt, ba chiar pentru întreg satul.

Într-o bună zi, câțiva bătrâni îi ziseră unuia dintre ei: (mai mult…)

Read Full Post »

De la cei care vor să Îi urmeze, Domnul cere desăvârșită lepădare: ,,Să se lepede de sine”.

Se poate spune și astfel: leapădă-ți interesele și caută numai interesele Domnului.

Aceasta o vei face dacă vei săvârși pururea cele plăcute Lui.

,,Dar cum pot reuși asta?”

Caută cu luare aminte la ceea ce este înlăuntru și împrejurul tău; și hotărând limpede ce este plăcut înaintea Domnului să faci în cutare sau cutare împrejurare, din afară sau lăuntrică, fă precum ai hotărât fără să te cruți și fără să (mai mult…)

Read Full Post »

Un tată lăsă fiilor săi moștenire un ogor cu grâne. Cei doi îl împărțiseră frățește.

Dar unul dintre ei era bogat și necăsătorit, câtă vreme celălalt era sărac și avea de crescut mulți copii.

Când veni timpul secerișului, fratele cel bogat începu să se zvârcolească în pat cugetând în sinea lui (mai mult…)

Read Full Post »

Dacă murim complexați, cu sentimente de inferioritate, rămânem așa veșnic?

Nu știu dacă putem aprofunda această temă, cât să rămânem aproape de adevăr. Voi răspunde cu multă reținere.

Complexele și stările urâte se creează în zona de conlucrare a trupului cu suflet.

Când omul moare (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »