Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for august 2010

Într-o zi, cu multă vreme în urmă, undeva, o tânără femeie înfășurată în niște veșminte zdrențuroase, străbătea ulițele unui sătuc, bătând din poartă în poartă și cerând milostenie.

Nu prea avea noroc. Mulți îi adresau vorbe de ocară, alții asmuțeau câinii asupra-i. Alții încă îi aruncau în poale doar coji de pâine mucegăită și cartofi stricați.

Numai doi bătrânei care locuiau într-o casă micuță de la marginea (mai mult…)

Read Full Post »

Are foarte mare importanță dispoziția interioară a omului!

Există egoism determinat de sentimentul de inferioritate, dar există și egoismul detrminat de sentimentul de superioritate.

Cine are sentimente de inferioritate nici nu-i trece prin minte că este egoist.

S-ar întreba: ,,Ce egoism să am?” Să mă smeresc și mai mult decât sunt acum?

Nu înțelege că sentimentul de inferioritate îl chinuiește, tocmai pentru că reacționează în mod egoist. Cultivă egoismul și clădește un zgârie-nori cu acest egoism, fără să (mai mult…)

Read Full Post »

,,Luminătorul trupului este ochiul trupesc nevătămat, vedem limpede tot ce ne înconjoară în lumea din afară, știm cum și încotro să mergem; iar când mintea e sănătoasă, vedem tot ce se află în lumea noastră lăuntrică privitor la felul în care trebuie să ne purtăm.

Mintea, partea cea mai înaltă a sufletului, cuprinde simțirea Dumnezeirii, cerințele conștiinței și așteptarea unor lucruri mai bune decât tot ce avem și cunoaștem.

Atunci când mintea este sănătoasă (mai mult…)

Read Full Post »

Într-un sătuc viețuiau doi oameni care mereu se războiau unul cu celălalt. Din te miri ce, între ei mereu izbucneau câte o ceartă. Viața devenise de nesuportat atât pentru unul cât și pentru celălalt, ba chiar pentru întreg satul.

Într-o bună zi, câțiva bătrâni îi ziseră unuia dintre ei: (mai mult…)

Read Full Post »

De la cei care vor să Îi urmeze, Domnul cere desăvârșită lepădare: ,,Să se lepede de sine”.

Se poate spune și astfel: leapădă-ți interesele și caută numai interesele Domnului.

Aceasta o vei face dacă vei săvârși pururea cele plăcute Lui.

,,Dar cum pot reuși asta?”

Caută cu luare aminte la ceea ce este înlăuntru și împrejurul tău; și hotărând limpede ce este plăcut înaintea Domnului să faci în cutare sau cutare împrejurare, din afară sau lăuntrică, fă precum ai hotărât fără să te cruți și fără să (mai mult…)

Read Full Post »

Un tată lăsă fiilor săi moștenire un ogor cu grâne. Cei doi îl împărțiseră frățește.

Dar unul dintre ei era bogat și necăsătorit, câtă vreme celălalt era sărac și avea de crescut mulți copii.

Când veni timpul secerișului, fratele cel bogat începu să se zvârcolească în pat cugetând în sinea lui (mai mult…)

Read Full Post »

Dacă murim complexați, cu sentimente de inferioritate, rămânem așa veșnic?

Nu știu dacă putem aprofunda această temă, cât să rămânem aproape de adevăr. Voi răspunde cu multă reținere.

Complexele și stările urâte se creează în zona de conlucrare a trupului cu suflet.

Când omul moare (mai mult…)

Read Full Post »

Moare câte puţin cine se transformă în sclavul obişnuinţei,
urmând în fiecare zi aceleaşi traiectorii;
cine nu-şi schimbă existenţa;
cine nu riscă să construiască ceva nou;
cine nu vorbeşte cu oamenii pe care nu-i cunoaşte.

Moare câte puţin cine-şi face din televiziune un guru.

Moare câte puţin cine evită (mai mult…)

Read Full Post »

Atunci când Sfinții Apostoli L-au mărturisit pe Mântuitorul ca Fiu al lui Dumnezeu, El a zis că ,,se cuvine… să pătimească… și să fie ucis.”

Lucrarea Sa era gata: rămânea numai să fie desăvârșită prin moartea pe cruce. Același lucrul se întâmplă și în privința sporirii duhovnicești a creștinului.

Câtă vreme el se mai luptă cu patimile, vrăjmașul încă trage nădejde să-l mai ducă cumva în ispită; însă când patimile se potolesc și vrăjmașul nu mai are de-acum putere să le ațâțe, el stârnește (mai mult…)

Read Full Post »

Victima unor stări inexistente!

Demult am văzut un teatru de păpuși, care avea două personaje.

Unul făcea pe judecătorul, iar celălalt chiar credea că are de-a face cu un judecător și stătea cuminte în fața lui și-l asculta.

Judecătorul îi spunea o mie de lucruri, iar celălalt stătea neclintit.

Până când și-a dat seama cine este judecătorul și i-a spus: (mai mult…)

Read Full Post »

Lasă-ți boala în voia lui Dumnezeu!

Cu ocazia altei întâlniri, m-a ajutat să-i pricep vorbele în felul următor:

-Știi ce să faci când ești bolnav? Să te rogi Domnului să-ți ierte păcatele. Iar Domnul, pentru că L-ai rugat cu durere și cu smerenie, îți va ierta păcatele și-ți va tămădui și trupul. Dar bagă de seamă să nu spui ,,Doamne, iartă-mi păcatele!” pe de o parte, iar, pe de alta, să ai în minte vindecarea ta trupească, pentru că o astfel de rugăciune nu va avea nici un efect.

Când te rogi, dă (mai mult…)

Read Full Post »

,,Dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur: iar dacă va muri, multă roadă aduce”.

Așadar, mori, dacă vrei să fii roditor; mori cu adevărat, așa încât să ai în inima ta simțământul că ai murit.

Ca mortul, care este nepăsător față de tot ce îl înconjoară, să fii și tu:

te laudă–taci,
te ocărăsc–taci,
capeți câștig–taci,
ești sătul–taci,
ești flămând–taci.

Așa să fii față de (mai mult…)

Read Full Post »

Îndrăzneala care-ți trebuie pentru a te vindeca!

Eu cred că pentru fiecare este foarte important să găsească o persoană în care să se încreadă.

Însă fiți cu luare – aminte. Domnul a spus: ,,Dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă ”

În viața cotidiană s-au creat și se creează probleme înfricoșătoare, chiar între oamenii duhovnicești, atunci când cineva se încredințează orbește unui om. Este necesar să se încredințeze cuiva care-l poate ajuta, nu oricui.

Să facă un mic sacrificiu. Să riște puțin, dacă (mai mult…)

Read Full Post »

Astăzi, din păcate, nu folosim libertatea spre bine, pentru sfințenie, ci pentru laicizare.

Mai demult oamenii lucrau toată săptămâna și aveau duminica odihnă. Acum nu lucrează nici sâmbăta.

Dar acum trăiesc duhovnicește mai mult, sau păcătuiesc mai mult?

Dacă și-ar fi valorificat timpul lor la cele duhovnicești ar fi fost altfel; oamenii ar fi fost mai (mai mult…)

Read Full Post »

,,Omul cel bun din visteria lui cea bună scoate cele bune, pe când omul cel rău din visteria lui cea rea scoate afară cele rele”.

Ceea ce pui în vistierie, aceea vei și primi: pui aur – aur vei lua; pui aramă – aramă vei lua. Firește, și arama poate fi dată drept aur; însă cunoscătorul își va da seama pe loc de măsluire. Dar cum să facem ca în vistieria noastră să fie numai aur, adică în inima noastră să fie numai lucruri bune?

Inima este prin firea ei vistieria lucrurilor bune; viclenia vine (mai mult…)

Read Full Post »

Un credincios povestea astfel într-o adunare:

,,Odată, un vultur s-a repezit din zbor și a prins în gheare o nevăstuică.

Pe urmă, s-a urcat din nou în văzduh, ca să meargă la cuibul său. Pe când zbura, iată că începu să-i curgă sânge din trup.

Nevăstuica, pentru ca să-și scape viața, îl mușcase tare de piept.

Vulturul, încrezut în sine, n-a voit să dea drumul nevăstucii, așa că ea putu să-l muște (mai mult…)

Read Full Post »

Fericirea te pastrează suav,

Încercările te fac puternic,

Supărările te fac uman,

Greșelile te fac umil,

Succesul te face strălucitor,

Dar, Doar Dumnezeu te face sa continui!

Inteligența fără DRAGOSTE, te face pervers.

Diplomația fără DRAGOSTE, te face ipocrit.

Succesul fără DRAGOSTE, te face arogant.

Justiția fără DRAGOSTE, te face implacabil.

Autoritatea fără DRAGOSTE, te face (mai mult…)

Read Full Post »

În lumina lui Dumnezeu toate se aranjează!

Cineva spune că este deranjat când alții se ocupă de persoana lui, când comentează despre el.

Nu numai negativ, dar nici pozitiv nu suportă. Nici laude nu vrea să audă.

Ce se întâmplă?

Aș spune că a adunat în sine elemente bolnăvicioase de o viață întregă, unele chiar din pîntecele mamei sau din clipa nașterii. Astfel, până la o vârstă clădim în noi un sine (mai mult…)

Read Full Post »

Ce au izbutit oamenii astăzi…

Civilizația este bună, dar, ca să ajute, trebuie să se ,,civilizeze” și sufletul. Sfântul Cosma a spus: ,,De la cărturari va veni răul” (Pre- zicerea aceasta a Sf. Cosma Etolul se referă la cei învățați ce nu vor avea frica de Dumnezeu). Cu toate că știința a înaintat atât de mult și a făcut un progres atât de mare, chipurile ca să ajute lumea, fără să-și dea seama ea distruge lumea. Dumnezeu a lăsat pe om să-și facă de cap, pentru că nu Îl ascultă și astfel el își mănâncă sieși capul.

Omul se distruge singur prin cele (mai mult…)

Read Full Post »

,,Ieșit-a semănătorul să semene”. De când a ieșit Acest Semănător să semene El nu încetează a semăna. La început a semănat El însuși, apoi prin Apostoli, iar în cele din urmă, prin dumnezeieștile Scripturi și prin dascălii cei de Dumnezeu înțelepțiți, și până acum se seamănă pretutindeni cuvântul adevărului dumnezeiesc.

Trebuie doar să fii gata a te arăta pământ bun și vei fi semănat neâncetat; iar Dumnezeu va face să crească ceea ce este semănat.

Dar cum să mă arăt pământ bun?

Poți să faci asta prin (mai mult…)

Read Full Post »

Un împărat din vechime a făcut într-o bună zi un jurământ solemn:

-Îi voi cuceri pe toți dușmanii mei și îi voi alunga din împărăția mea.

Ceva vreme mai tărziu, supușii săi îl văzură cu uimire pe împărat plimbăndu-se prin grădinile sale la (mai mult…)

Read Full Post »

Fiecare trebuie să se cunoască bine pe sine din punct de vedere psihic.

Pentru că este entuziast din punct de vedere psihic.

 Pentru că este entuziast să nu creadă că merge bine; sau pentru că este mereu deprimat, să nu creadă că (mai mult…)

Read Full Post »

Altceva este ceea ce îngăduia Dumnezeu.

Mâncau oamenii alimente naturale și erau sănătoși. Fructe, ceapă, roșii, toate erau curate. Acum și aceste alimente naturale îl secătuiesc pe om. Cei ce mănâncă numai astfel de alimente se îmbolnăvesc repede, pentru că toate sunt contaminate.

Dacă mai demult ar fi fost așa, eu aș fi murit de tânăr, pentru că (mai mult…)

Read Full Post »

Domnul îndeamnă la rugăciune prin făgăduința că aceasta va fi ascultată, dând pildă lămuritoare milostivirea părintelui trupesc, care e binevoitor față de cererile copiilor săi. Tot aici însă dă de înțeles care sunt pricinile pentru care oamenii nu sunt ascultați sau nu li se împlinesc rugăciunile și cererile.

Un părinte nu dă copiilor săi piatră în loc de pâine, nici șarpe în loc de pește; dacă un părinte trupesc nu face asta, cu atât mai mult Tatăl Ceresc, iar noi cerem adeseori piatră și șarpe.

Ni se pare că cerem pâine și pește; dar Tatăl Ceresc vede că ceea ce cerem (mai mult…)

Read Full Post »

Sătucul de la poalele castelului fu trezit în zori de glasul crainicului castela- nului care dădea citire în piață unei vestiri.

-Preaiubitul nostru stăpân îi cheamă pe toți bunii și credincioșii săi supuși să ia parte la petrecera prilejuită de sărbătoarea zilei sale de naștere.

Pentru fiecare se va pregăti un dar. Stăpânul cere însă la rându-i tuturora să-i dea o mână de ajutor: să binevoiască aceia care vor veni la petrecere să aducă acolo niște (mai mult…)

Read Full Post »

Galin, doctorul din antichitate distingea, din punct de vedere psihologic, patru categorii de oameni: flegmatici, sangvinii, colericii și melancolicii.

Flegmaticii sunt persoane domoale, greoaie care par că (mai mult…)

Read Full Post »

Căutați să vă îndreptați ca să vă învredniciți de primirea ajutorului dumnezeiesc.

Să vă sprijiniți și mai mult pe Dumnezeu. Vom avea ani grei.

Fructele sunt încă.. crude; nu s-au copt. Atunci când veți fi coapte duhovnicește știți ce veți fi? Fortăreață. Nu numai pentru aici, ci veți putea ajuta și mai departe. Pentru că, altfel veți avea și voi nevoie de ajutor și protecție omenească.

Și știți ce rău este ca o mănăstire (mai mult…)

Read Full Post »

(II Cor.8, 7-15; Mc.3, 6-12)

Domnul oprea pe oameni și pe demoni să Îl laude în timpul petrecerii Sale pe pământ, însă cerea ca oamenii să creadă în El și să plinească poruncile lui Dumnezeu.

Aceeași lege e în vigoare la Domnul și acum, aceeași va fi în vigoare și la Judecată: ,,Nu tot cel ce Îmi zice Doamne, Doamne va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Care este în ceruri” (Mt.7, 21).

Drept aceea, în Biserică încep să cânte: ,,Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu”, și sfârșesc cu (mai mult…)

Read Full Post »

Așezarea duhovnicească este fortăreață duhovnicească!

Astăzi este pregătirea pentru suflete, pentru că, de se va întâmpla ceva, nu știu ce va fi. Fie ca Dumnezeu să nu îngăduie să vină zile grele, dar dacă vor veni, cu un cutremur mic, cu o zguduitură, vor cădea la pîmânt frății întregi, mănăstiri întregi, pentru că fiecare se va duce să se mântuiască pe sine încotro va putea.

Este de trebuință de multă (mai mult…)

Read Full Post »

Când omul își vine în sine, când își cunoaște sinele și se lasă în voia lui Dumnezeu înseamnă că se smerește. Dar sentimentul de inferioritate nu dispare complet, el rămâne și se manifestă la prima ocazie. Își face apariția îndată ce se mândrește.

Trebuie să-și accepte sinele așa cum este. Numai atunci se va liniști și sentimentul de inferioritate va dispărea. Va dispărea complet și-i va fi de mare folos. Îl va ajuta să-și revină cu picioarele pe pământ, să-și vadă sinele și să-l accepte așa cum (mai mult…)

Read Full Post »

Zis-a un bătrân:

,,Dreapta socoteală este mai mare decât toate faptele cele bune”.

Un mare și vestit filozof al secolului XIX mergea odată pe stradă îngândurat și, cum la un moment dat era transportat cu totul în lumea ideilor, lovește în piept așa de tare un trecător, încât acesta se oprește foarte indignat și într-un mod zgomotos îi cere socoteală, cine este el de-și permite o așa lipsă de atenție când (mai mult…)

Read Full Post »

Ce face sora ta? Cum o duce cu sotul ei?

   – Parinte, am auzit ca are greutati, dar face rabdare si merge inainte.

   – Asa este. Atunci cand doi sunt injugati si unul este putin mai slab sau mai lenes, atunci cand celalalt  are mai multa (mai mult…)

Read Full Post »