Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Sfânta Scriptură’ Category

Filotei Sinaitul definește astfel acest proces al căderii sufletului în păcat:

,,Întăi este atacul  (momeala), apoi însoțirea, pe urmă consimțirea (învoială), apoi robirea, pe urmă patima îmbibată de obișnuință și continuitate. Iată biruința luptei dusă împotriva noastră.

Când sufletul consimte cu ușurință și colaborează la păcat, structura acestei căderi este următoarea (mai mult…)

Read Full Post »

Nu vă faceţi voi mulţi învăţători, fraţii mei, ştiind că (noi, învăţătorii) mai mare osândă vom lua.

Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare să înfrâneze şi tot trupul.

Dar, dacă noi punem în gura cailor frâul, ca să ni-i supunem, ducem după noi şi trupul lor întreg.

Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăşte vrerea cârmaciului.

Aşa şi limba (mai mult…)

Read Full Post »

De unde vin războaiele şi de unde certurile dintre voi? Oare, nu de aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre?

Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi pizmuiţi şi nu puteţi dobândi ce doriţi; vă sfătuiţi şi vă războiţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.

Cereţi şi nu primiţi (mai mult…)

Read Full Post »

Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.

Nimeni să nu zică, atunci când este (mai mult…)

Read Full Post »

 
Sf. Evanghelie
Sf. Evanghelie

Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,  blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.

Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.

Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.

Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l, pe unul ca acesta cu duhul blândeţii, luând seama la tine însuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită.

Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos.

Căci de se socoteşte cineva că este ceva, deşi nu este nimic, se înşeală pe sine însuşi.

Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare şi atunci va avea laudă, dar numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul.

Căci fiecare îşi va purta sarcina sa.

Cel care primeşte cuvântul învăţăturii să facă parte învăţătorului său din toate bunurile.

Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera.

Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică.

Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi.

Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.

 

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel cap.5, 22-26; cap.6, 1-10;

Read Full Post »

Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură

1.Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David, rege în Ierusalim.
2.Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sânt deşertăciuni!
3.Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub soare?
4.Un neam trece şi altul vine, dar pământul rămâne totdeauna!
5.Soarele răsare, soarele apune şi zoreşte către locul lui ca să răsară iarăşi.
6.Vântul suflă către miazăzi, vântul se întoarce către miazănoapte şi, făcând roate-roate, el trece neîncetat prin cercurile sale.
7.Toate fluviile curg în mare, dar marea nu se umple, (mai mult…)

Read Full Post »