Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Duhul Sfant’

Într-o zi, un sectant, om rătăcit de la dreapta credinţă, a vrut să-l contrazică pe un preot, spunându-i:- Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm, eu nu cred că e bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oamenii mari. Trebuie să aştepţi ca cei mici să crească şi de-abia atunci să îi întrebi dacă vor sau nu să fie botezaţi. Doar aşa, ca oameni în toată firea, pot hotărî cu adevărat. Cum puteţi voi, ortodocşii, să-i botezaţi pe copii ? (mai mult…)

Read Full Post »

Numai în Duhul Sfânt poate fi obşte unită.

Duhurile au magnetism, cei ce se aseamănă se adună.

Scopul creştinului este dobândirea Duhului Sfânt.

Trebuie să stai în prezenţa chipului Domnului Hristos din tine, şi în mod sigur aveţi ceva foarte bun în voi.

Daţi ajutor acestui element în care existăm, trăim şi suntem.

Dacă nu iubeşti, urăşti, critici, tragi sforile.

Satana luptă continuu (mai mult…)

Read Full Post »

Există sfinți în Biserica Catolică?

Biserica Catolică are sfinții ei, dar Ortodoxia nu-i recunoaște decât pe aceia care au făcut parte din Biserica Apuseană până la separarea din 1054. Atunci a încetat transmiterea harului de la Hristos prin succesiunea apostolică.

Penticostalii consideră (mai mult…)

Read Full Post »

,,Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre”(In.8, 24).

,,Nu este sub cer un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi”(Fapte 4, 12). Avem nevoie să primim iertarea păcatelor, și n-o putem primi altfel decât prin credința în Fiul lui Dumnezeu, cu condiția să nu dorim a stărui în deprinderile și faptele păcătoase; fiindcă atunci când păcătuim, numai pe El Îl avem mijlocitor înaintea Tatălui. Cel ce și-a dat cuvântul că se va înfrâna de la păcate trebuie să primească harul împreună-lucrător al Preasfântului Duh, iar acesta s-a pogorât pe pământ numai după ce Domnul, înălțându-se, a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl și se dă numai celui ce crede în această minunată iconomie a mântuirii noastre și cu această credință se apropie de dumnezeieștile Taine rânduite prin Apostoli în Sfânta Biserică a Domnului.

Așadar, cel ce nu crede în Domnul așa cum (mai mult…)

Read Full Post »

Felurile  ispitelor!

Având ca punct de plecare cuvintele inspirate de Duhul Sfânt ale Sfintei Scripturi, spiritualitatea ortodoxă vorbește despre mai multe feluri de ispite: interioare, exterioare și de la lume, iar dușmanii cei mai înverșunați ai creștinului sunt trupul, lumea și diavolul. Trupul poate ispiti prin ,,tot complexul de înclinări  păcătoase, pervertite, existente în firea umană și în trup și în suflet, datorită păcătului strămoșesc. Datorită acestui păcat, forțele psiho-fizice nu sunt înclinate să funcționeze după firea lor inițială, ci sunt înclinate în mod dezordonat, nenatural, pervertindu-se”. (Nicolae Mladin, Prelegeri de mistică ortodoxă, p.181)

Sfântul Apostol Ioan ne spune că (mai mult…)

Read Full Post »

„De asemenea voința noastră, dorințele, hotărârile bune sau rele, tot înlăuntrul inimii se nasc și de acolo se ridică și ajung trăiri, lucrări și fapte”.

Orice se lucrează în inima noastră, fie gânduri, fie afecte, fie voință, înainte de a ajunge faptă, trebuie să treacă prin toate fibrele inimii, ,,ca să ia mai întâi toate cele trebuincioase din toate locașurile inimii, primind însușirile necesare și apoi să ia viață și formă.”

Astfel un gând bun trebuie să se unească cu o simțire bună și cu o voire de asemenea bună, pentru a fi desăvârșit.

,,Mai mult, un sentiment frumos nu este de ajuns (mai mult…)

Read Full Post »

Cuvântul spus din mintea proprie nu pricinuiește schimbare în suflete pentru că este trup. Cuvântul lui Dumnezeu, care se naște din Duhul Sfânt, are lucrare dumnezeiască și schimbă sufletele.

Duhul Sfânt nu coboară cu aparate: ca atare, telogia nu are nici o treabă cu duhul științific sec. Duhul Sfânt coboară singur, atunci când va afla condițiile duhovnicești în om.

Condiția duhovovnicească este ca omul să-și curețe (mai mult…)

Read Full Post »

Pe zi ce trece auzim despre oameni care hulesc și batjocoresc pe Dumnezeu. Nu cu mult timp în urmă pe posturile de televiziune s-au prezentat evenimente de acest gen. Și în sinea mea am zis: „Iartă-i Doamne că nu știu ce fac!” Trebuie înțeles că toate cele ce se vor prezenta mai jos s-au petrecut nu pentru că Dumnezeu este răzbunător, ci pentru că cei de mai sus au adus hulă! Este și pedeapsa o pedagogie! Tot din iubire față de cununa creației – Omul! Iar omul de buna voie se desparte …. citeste mai departe pe catehetica.ro

Read Full Post »