Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘mantuire’

Bogăția nu este rea în sine, după cum nu este rău în sine nimic din ceea ce a zidit Dumnezeu. Rea este legarea omului de bogății, de pământuri, de avere; rele sunt patimile pe care bogăția le aduce cu sine și le hrănește: curvia, lăcomia, beția, lăudăroșenia, deșertăciunea, mândria, disprețul față de alții, defăimarea sărmanilor, uitarea lui Dumnezeu și toate celelalte ad infinitum, care toate sunt rele. Puțini sunt cei în stare să se împotrivească ispitei ascunse în bogăție, să se ridice deasupra avuțiilor, să fie stăpâni slobozi iar nu robi legați.

Mai presus de toate (mai mult…)

Read Full Post »

Cu privire la viața viitoare, Domnul a spus că acolo nu se însoară, nici nu se mărită, adică acolo nu va fi loc pentru legăturile pământești; nu va fi loc, care va să zică, nici pentru rânduielile vieții pământești.

Nu vor fi nici științe, nici arte, nici cârmuiri și nimic asemănător. Dar ce va fi?

Va fi Dumnezeu totul în toate; și întrucât Dumnezeu e Duh, se unește cu duh și lucrează duhovnicește, întreaga viață va fi acolo o înșiruire necurmată de mișcări duhovnicești.

De aici reiese un lucru: (mai mult…)

Read Full Post »

1.Pocăieşte-te, şi fii întărit de puterea harului din Sfintele Taine, păşeşte pe calea poruncilor dumnezeieşti, sub îndrumarea pe care Sfânta Biserică ţi-o dă .

2. Pocăieşte-te şi întoarce-te către Domnul, recunoaşte-ţi păcatele, plângi pentru ele, cu strângere de inimă, şi mărturiseşte-le în faţa părintelui duhovnicesc. Jură-te cu vorba şi cu inima înaintea feţei Domnului să nu îl mai superi de acum înainte cu păcatele tale.

3. Apoi, statornicind cu Dumnezeu în minte şi în inimă, năzuieşte să împlineşti în trup îndatoririle şi treburile pe care (mai mult…)

Read Full Post »

(I Ptr.1, 1-2, 10-12; 2, 6-10; Mc.12, 1-12)

În ziua Botezului Domnului s-a arătat cu lucrul că iconomia măntuirii noastre este săvârșită de către Domnul Iisus Hristos prin bunăvoirea Tatălui, cu împreună lucrarea Sfântului Duh; iar acum aflăm, prin cuvântul Apostolului, că nici mîntuirea fiecăruia dintre noi, potrivit acestei iconomii, nu se săvârșește altfel  decât prin lucrarea Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh: ,,după cea mai dinainte știință a lui Dumnezeu-Tatăl, și prin sfințirea de către Duhul, spre ascultare și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos”.

Cunoscând dinainte pe cel ce va să  creadă (mai mult…)

Read Full Post »

După Sfânta Scriptură și după duhul Sfinților Părinți, căderile se întâmplă deoarece omul a făcut ce l-a tăiat capul și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.

Deși tot ce se întâmplă cu fiecare dintre noi și cu cei din jurul nostru este rău (mai mult…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Postul Paștilor (numit și postul Mare, al Păresimilor, al prorocilor sau al Patruzecimii, pentru că durează patruzeci de zile, atât cât a postit Mântuitorul Hristos când s-a retras în pustie) este o cale bună de nevoință, de smerenie de pocăință și împăcare cu Dumnezeu. Cuvântul post  vine din grecescul (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »