Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Origen’

Nu-l invidiati pe cel bogat pentru averea sa, pe cel puternic pentru demnitatea sa si pe cel întelept pentru stiinta sa, caci toate acestea sunt mijloace ale virtutii doar pentru cei care le întrebuinteaza bine, fiindca fericirea nu sta în ele însele. (Sf.Vasile cel Mare)
În cele din urma, cununa si rodul tuturor virtutilor, ale tuturor crestinilor si ostenelilor duhovnicesti este dragostea. (pr.Alexander Schmemann)
Virtutea depinde (mai mult…)

Reclame

Read Full Post »

Împaratia lui Dumnezeu este înlauntrul vostru. (Sf.Scriptura)
Pentru omul care se roaga în sufletul lui, lumea întreaga este o biserica. (Silvan)
Vreti sa aflati valoarea sufletului ? Ascultati în ce a constat rascumpararea lui: sângele si moartea unicului Dumnezeu. (Fericitul Augustin)
În orice suflet se regaseste sensul spiritual si imaginea lui Dumnezeu. (Origen)
Sufletul tau trebuie sa devina frumos si divin, daca vrei sa contempli pe Dumnezeu si frumusetea. (Plotin)
Numai Dumnezeu poate vindeca sufletele noastre. (Sf.Ioan Gura de Aur)
Sfântul numeste sufletul constiinta. Sufletul e ca un izvor: (mai mult…)

Read Full Post »

Grâul este foarte mic în comparatie cu paiul. (Fericitul Augustin)
Ceea ce este lumina pentru cei ce vad si pentru cele vazute, aceea este Dumnezeu pentru cei ce cugeta si pentru cele cugetate. (Talasie Libianul)
Unde este întelepciunea lui Dumnezeu nu mai este nevoie de întelepciunea oamenilor. (Sf. Ioan Gura de Aur)
E
ste nu neputinta sa dobândim întelepciunea fara sa (mai mult…)

Read Full Post »

Crestinismul este singura religie din istoria universala. Chiar de la începuturile sale, crestinismul a fost proclamarea bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pamânt. (pr. Alexander Schmemann)
Crestinismul se folosea, la început, de obiecte de lemn, dar el era de aur. Astazi, se foloseste de obiecte de aur, iar el este de lemn. (Sfântul Atanasie cel Mare)
Antropologia rasariteana este ontologia deificarii, iluminarea progresiva a omului si a întregii creatii. (Paul Evdokimov)
Ortodoxia este o viata noua cu Hristos si în Hristos, calauzita de Duhul Sfânt (…) Crestinii traiesc în Hristos si Hristos traieste în ei. (Serghei Bulgakov)
Crestinismul, sa luam bine aminte, nu e o simpla scoala a cinstei, curatiei si dreptatii, ori o nobila si rationala explicatie a vietii ( – Emil Cioran); ori un înalt cod de purtari (confucianismul, sintoismul); ori o terapeutica evazionista (stoicismul, yoga, zenul); ori un jet de întrebari (taoismul); ori un act de supunere în fata Unicului (iudaismul, islamismul). E mai mult si mai deosebit : e învatatura lui Hristos, adica a dragostei si a salvatoarei putinti de a ierta. (pr.Nicolae Steinhardt)
Crestinii nu se nasc, ci se fac. (Tertullian)
Crestin este cel ce Îl imita pe Hristos : în cuvinte, în fapte, în gândire. (Sfântul Ioan Scararul)
Adevaratul crestin Îl poarta mereu pe Iisus în inima sa. (Avva Leontie)
Crestinismul este o imitare a naturii divine. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Pentru a fi un bun crestin, am pe Hristos întreg pentru mântuirea mea, Sciptura întreaga pentru studiul meu si întreaga lume drept parohia mea. (Fericitul Augustin)
Crestinii traiesc în trup, dar nu dupa trup; traiesc pe pamânt, dar vietuiesc ca în ceruri. Ei nu sunt o societate noua, dupa trup, ci dupa spirit, caci, desi viata lor materiala este la fel ca a tuturor oamenilor, tinuta lor morala si duhovniceasca este exceptionala. Ei sunt pentru lume ceea ce este sufletul pentru trup. (Epistola catre Diognet)
Scripturile sunt pline de tamaduiri. (Sfântul Vasile cel Mare)
Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieti : sufletul este pânza, virtutile sunt culorile, iar Hristos este modelul pe care trebuie sa-L pictam. (Sfântul Grigorie de Nyssa)
Purtarea crestinilor sa fie cea mai buna apologie a credintei lor ! (Origen)
Crestinii sunt lacasurile dumnezeirii. (Sfântul Grigorie de Nazianz)
Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul si în toti. (Sfânta Scriptura)

Read Full Post »

Iisus Hristos
Iisus Hristos

Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să poată deveni Dumnezeu. (Sfântul Irineu)

Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl iubeşte Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

Misterul Întrupării Cuvântului poartă în sine semnificaţia întregii creaţii sensibile şi inteligibile. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca tu să înveţi de la un om cum poate omul deveni dumnezeu. (Sfântul Clement Alexandrinul)

Sfânta Treime nu este prezentă doar în învăţătura lui Hristos, ci e lucrătoare în tot ce face El. (pr. Dumitru Stăniloae)

În Hristos locuieşte după fiinţă toată plinătatea Dumnezeirii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

De Tatăl ne apropiem prin Fiul. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare (…) şi devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire. (Sfântul Ioan Damaschin)

Iisus ne-a împăcat, prin Sine, cu Tatăl şi între noi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

În Hristos, Dumnezeu devine părtaş la condiţia omului, pentru că acesta să aibă posibilitatea trecerii spre El. (pr. Ion Bria)

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi, prin aceasta, a început recapitularea noastră în Sine. (Sfântul Irineu)

N-ar fi fost mântuiţi toţi oamenii de Hristos, dacă nu i-ar fi luat pe toţi asupra sa. (Origen)

La Iisus poţi privi, fără să încetezi să-i priveşti şi pe ceilalţi. (Cresbron)

Ceea ce şi-a asumat Hristos, aceea a şi vindecat. (firea umană – n.n.) (Dicton patristic)

Făcâdu-Se om, Cuvântul lui Dumnezeu a umplut de cunoaştere firea umană golită. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Iisus Hristos, Templul Cuvântului. (Sfântul Ioan Damaschin)

Iisus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer.  (Sfântul Ioan Gură de Aur) (mai mult…)

Read Full Post »

Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umană; dacă ar fi cuprins, n-ar mai fi Dumnezeu. (Evagrie din Pont)
Dumnezeu poate fi iubit, dar nu gândit. Poate fi prins şi apropiat prin iubire, dar niciodată prin gândire. (Norul Necunoştinţei)
Tocmai neputinţa de a-L înţelege în toată întregimea Lui este aceea care ne face să-L înţelegem pe Dumnezeu în toată măreţia Sa. (Tertullian)
Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor. (Fericitul Augustin)
Daca n-ar fi un singur Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu. (Sfântul Efrem Sirul)
Cunoaştem firea divină prin lucrările Sale. (Sfântul Vasile cel Mare)
Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate. (Sfântul Ioan Damaschin)
Dumnezeu este Raţiune şi pricina întregii mişcări neîncetate şi toate raţiunile îşi au în El stabilitatea neclintită şi dinamismul fără de sfârşit. (Nichita Stithatul)
Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine. (Sfântul Marcu Ascetul)
În Sine, Dumnezeu este Gândire necunoscută, Cuvânt negrăit şi Viaţa necuprinsă. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)
Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni. (Fericitul Augustin)
A numi pe Dumnezeu nu este nimic altceva decât a arăta prin cuvinte unele din însuşirile Sale. (Origen)
Dumnezeu este al tuturor. (Sfântul Ioan Scărarul)
Dumnezeu este iubire. (Sfânta Scriptura)
Fața Mea nu vei putea să Mi-o vezi! (Sfânta Scriptură)


EU SUNT CEL CE SUNT! (Sfânta Scriptură)

Read Full Post »