Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘pofta’

Filotei Sinaitul definește astfel acest proces al căderii sufletului în păcat:

,,Întăi este atacul  (momeala), apoi însoțirea, pe urmă consimțirea (învoială), apoi robirea, pe urmă patima îmbibată de obișnuință și continuitate. Iată biruința luptei dusă împotriva noastră.

Când sufletul consimte cu ușurință și colaborează la păcat, structura acestei căderi este următoarea (mai mult…)

Read Full Post »

Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubesc pe El.

Nimeni să nu zică, atunci când este (mai mult…)

Read Full Post »

(I In.2, 7-17; Mc.14, 3-9)

 ,,Și lumea trece, și pofta ei”. Cine nu vede asta? Totul trece în jurul nostru: lucruri oameni, întâmplări; și noi înșine trecem. Trece și pofta lumii: numai ce gustăm desfătarea prin împlinirea ei, că pier și una, și cealaltă; gonim după un alt lucru, se întâmplă la fel; gonim după un al treilea, aceeași poveste. Și nimic nu dăinuie, totul vine și se duce.

Cum, dar? Oare nu este nimic care să dăinuie?! Este, spune Apostolul (mai mult…)

Read Full Post »

(Efes.2, 11-13; Lc.13, 18-29)

,,Siliți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă”. Poarta cea strâmtă înseamnă viața nu  după voia noastră, nu după dorințele noastre, nu după bunul nostru plac; poarta cea largă este viețuirea supusă mișcărilor și năzuințelor inimii păcătoase, fără vreo înfrânare. Așadar, poarta ce duce în Împărăție este strâmtorarea de sine. Strâmtorează-te întru toate și asta va fi ca o opintire în această ușă, pentru a o deschide și trece prin ea. Cum și prin ce ne strâmtorăm? Prin poruncile lui Dumnezeu, ce sunt potrivnice mișcărilor pătimașe ale inimii. Atunci când începi să te superi pe cineva, adu-ți aminte de porunca  Domnului: ,,Nu vă mâniați” și strâmtorează-ți inima prin ea. Când vin mișcările de desfrânare, adu-ți aminte că este oprit fie a privi cu poftă la o femei și strâmtorează-ți prin asta pofta. Când vrei vrea să osândești pe cineva, adu-ți aminte de cuvântul Domnului, Care spune că prin asta Îl faci neândurat în privința ta pe Judecătorul Ceresc și înfrânează-ți prin asta înfumurarea; la fel cu oricare altă patimă. Adună împotriva fiecăreia dintre ele cuvinte din dumnezeieștile Scripturi și păstrează-le în minte. Îndată ce va apărea în inimă vreo dorință rea, leag-o îndată cu o replică evanghelică îndreptată împotriva ei; sau leagă-ți dinainte toate dorințele și gândurile cu dumnezeieștile cuvinte și umblă întru ele: vei fi ca un înlănțuit. În aceste lanțuri însă este libertatea sau calea liberă către Împărăția Cerurilor.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an – Sf. Teofan Zăvorâtul. (Editura Sophia, Buc. 1999, colecția Părinți Ruși)

Read Full Post »