Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘satana’

Cine nu iubeşte certarea sau sfatuirea, n-are minte.

Pe vârful limbii călăreşte satana.

Nu primeşti ocara, pierzi mântuirea şi devii jucăria lui sarsailă.

Cei ce ne critică sunt mai aproape de adevăr decât cei ce ne laudă.

Îngăduie Dumnezeu să-ţi auzi păcatele tale cele cu mintea. De o ocară nu te speli (mai mult…)

Read Full Post »

Într-o bună zi, Satana descoperi un nou mod de a se distra. Inventă astfel o oglindă magică a cărei caracteristică era aceea de a face să se vadă meschin și zbârcit tot ceea ce era bun și frumos, în vreme ce făcea să se vadă mai mare și mai clar tot ceea ce era rău și urât.

Diavolul își ducea îngrozitoarea oglindă peste tot unde mergea. Și toți cei care se uitau în ea se cutremurau: orice lucru apărea deformat și monstruos. Cel viclean se distra pe cinste cu oglinda aceea a sa: cu cât erau lucrurile mai respingătoare, cu atât îi plăceau lui mai tare.

Într-o zi, oglinda îi arată niște lucruri atât de plăcute vederii sale încât el izbucni într-un râs dezlănțuit; oglinda îi scăpă din mâini și se sparse în mii și mii de cioburi. Un vânt puternic și rău făcu să zboare cioburile acelei oglinzi în lumea largă. Unele dintre acestea, cele care erau mai mărunte încă decât firele de nisip, intrară în ochii multor oameni.

Aceștia începură să le vadă toate pe dos (mai mult…)

Read Full Post »

(Fapte 2, 38-43; In.3, 1-15)

Binefăcătoare este osteneala celor care zdrobesc, prin cugetări sănătoase, minciuna ce se îngrămădește împotiva adevărului Învierii. Citește aceste cugetări și înarmează-te cu ele; dar totodată să nu te lenevești a face din ce în ce mai mult  loc ca să intre în tine puterea Învierii lui Hristos. Cu cât vei face asta mai mult, cu atât vei respira mai mult din văzduhul Învierii și cu atât vei fi mai la adăpost de toate săgețile vrăjmașului îndreptate împotiva acestui adevăr. Întrebi de ce e nevoie pentru asta? De nimic deosebit: fii ceea ce trebuie să fii potrivit legământului (mai mult…)

Read Full Post »

Sf.Teofan Zavoratul
Sf.Teofan Zavoratul

(Evr.7, 18-25; Lc.21, 37; 22)

A intrat satana în Iuda și la învățat cum să-l vândă pe Domnul; el s-a învoit și L-a trădat. Satana a intrat în el fiindcă ușa îi era deschisă. Lăuntrul nostru este întotdeauna zăvorât; Domnul Însuși stă afară și bate ca să I se deschidă. Dar atunci cum se deschide el? Prin încuviințare. Satana întră în cel care se înclină de partea sa; dimpotrivă, în cel care înclină de partea Domnului intră Domnul. De faptul că intră satana, nu Domnul, este vinovat însuși omul. Nu-ți îngădui cugete plăcute satanei și nu le primi, nu te lăsa înrâurit de ele și nu te învoi cu ele și satana va pleca așa cum a venit, căci nu i s-a dat putere asupra nimănui.

Dacă el pune stăpânire pe cineva, asta e din pricină că omul însuși se dă rob.

Începutul a tot răul sunt gândurile. Nu primi gândurile rele și astfel vei închide satanei pentru totdeauna ușa sufletului tău. Dacă-ți vin gânduri rele, nu ai ce-i  face – nici un om nu scapă de asta și nici nu este vreun păcat aici. Gonește-le și gatavin iar, gonește-le iar și tot așa întreaga viață.

Dacă ai să primești gândurile și ai să zăbovești asupra lor, nu este de mirare că va apărea și încuviințarea față de ele; atunci ele vor deveni și mai greu de alungat.  După încuviințare apar dorințele rele de a săvârși o nelegiure sau alta. Dorințele nehotărâte se opresc până la urmă asupra unui anumit păcat,,apare hotărârea, și gata păcatul!” Ușa inimii este trântită la perete. Îndată ce apare încuviințarea la păcat, se năpustește înlăuntrul satana și începe să tiranisească sufletul .Sărmanul suflet este atunci gonit și istovit întru săvârșirea faptelor netebnice ca un rob sau ca un dobitoc de samar.

De n-ar fi îngăduit gândurile rele, nu s-ar fi întâmplat nimic de felul acesta.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an – Sf. Teofan Zăvorâtul. (Editura Sophia, Buc. 1999, colecția Părinți Ruși)

Read Full Post »