Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Sfânta Scriptură’

Curățește cele dinlăuntru, ca și cele din afară să fie curate!

În societate ne purtăm bine mai totdeauna, fiindcă ne temem de judecata oamenilor și ne înfrânăm. Dacă și purtarea din afară este stricată, înseamnă că s-a ajuns la treapta cea mai de pe urmă a răului: orice rușine este deja pierdută.

Nu totdeauna însă purtarea vrednică e însoțită de un fel bun de a gândi și simți.

Când lucrurile stau astfel (mai mult…)

Read Full Post »

Zis-a Domnul: ,,Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi liberi cu adevărat”.

Iată unde este libertatea! Mintea este legată cu lanțurile neștinței, rătăcirii, superstiției, nedumeririi; se zbate, însă din ele nu se poate smulge.

Alipește-te de Domnul, iar El va lumina întunericul tău și va rupe toate lanțurile în care se zbuciumă mintea ta.

Voința este înlănțuită (mai mult…)

Read Full Post »

Înseamnă că, după ce ai primit adevărul în inimă, să-ți păstrezi gândurile și simțirile așa cum o cere adevărul.

De pildă, faptul că Dumnezeu pretutindenea este și vede toate este un adevăr: cel care va primi acest adevăr în inimă și se va purta, atât la vedere cât și lăuntric, ca și cum dinaintea lui ar fi Dumnezeu Însuși și ar vedea totul înăuntrul lui, acela va și umbla întru acest adevăr.

Faptul că (mai mult…)

Read Full Post »

Irod este întruchiparea iubirii de sine întărâtate de zguduirea pe care o pricinuiesc conștiinței mustrările dreptății și se așteaptă să scape prin silnicie de această neplăcere. Ioan Înaintemergătorul este întruchiparea dreptății prigonite de iubirea de sine, atunci când iubirii de sine îi stă în puterea să o facă.

Oricât ai îndulci dreptatea prin pogorământ și prin cuvintele dibace pe care le poate afla gingășia dragostei, ce nu vrea să rănească inima celuilalt, chipul dreptății stă înaintea ochilor conștiinței și acolo, înlăuntru, stârnește furtuna mustrării (mai mult…)

Read Full Post »

,,Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare această credință poate să-l mântuiască?”

Drumul către credință este pocăința.

Ce spun oamenii care se pocăiesc?

,,Am păcătuit, n-am să mai fac. Nu voi mai păcătui, deci voi trăi potrivit poruncilor”. Întrucât pocăința nu încetează o dată cu primirea credinței, ci, împreunându-se cu ea, rămâne până la sfârșit, reiese că și hotărârea aceasta – de a trăi potrivit poruncilor – rămâne în vigoare și după (mai mult…)

Read Full Post »

Dintru început Biserica lui Hristos a fost una. Din primele veacuri creștine ea s-a numit Ortodoxă, fapt despre care vorbește și sărbătoarea numită Duminica Ortodoxiei, rânduită înainte de despărțirea Bisericii în Răsăriteană și Apuseană. Domnul nostru Iisus Hristos a întemeiat o singură Biserică și pentru aceasta Și-a vărsat Sângele. ,,Un Domn, o credință, un botez”, spune Sfânta Scriptură…..citeste mai departe pe: portal crestin ortodox catehetica.ro

Read Full Post »

,,Voi nu credeți, fiindcă nu sunteți dintre oile Mele”, grăiește Domnul către iudeii ce nu crezuseră în Dânsul.

,,Oile Mele ascultă de glasul Meu, și le cunosc pe ele, și ele vin după Mine”.

Necredincioșii nu sunt din turma lui Hristos. Pe atunci necredincioși erau cei care nu intraseră în turmă; acum, printre noi necredincioși sunt toți cei care au căzut de la credință ori s-au îndepărtat (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »