Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘smerenie’

Omul învaţă 6 ani ca să vorbească şi 60 de ani trebuie să înveţe ca să tacă.

Ascultarea să fie mai mult de Dumnezeu decât de oameni.

Să cultivăm energia voinţei.

Cuvintele noastre sunt fiinţe vii şi ne însoţesc până la judecata din urmă, cu calitatea cu care au fost spuse, cu valoarea creştină sau necreştină.

Să ne preocupe (mai mult…)

Read Full Post »

Datorită firii umane căzute și a lucrării diavolești, gândurile rele vin singure. Gândurile bune, însă, nu vin singure, ci trebuie cultivate. Trebuie să te urmărești și să te cercetezi pe tine însuți și când vrăjmașul diavol îți aduce în minte gânduri rele, să le îndepărtezi prin rugăciune sau să le înlocuiești cu gânduri bune.

Aceasta este o lucrare duhovnicească care pentru un creștin păcătos durează o perioadă de timp.

A zis un bătrân: (mai mult…)

Read Full Post »

Bogăția nu este rea în sine, după cum nu este rău în sine nimic din ceea ce a zidit Dumnezeu. Rea este legarea omului de bogății, de pământuri, de avere; rele sunt patimile pe care bogăția le aduce cu sine și le hrănește: curvia, lăcomia, beția, lăudăroșenia, deșertăciunea, mândria, disprețul față de alții, defăimarea sărmanilor, uitarea lui Dumnezeu și toate celelalte ad infinitum, care toate sunt rele. Puțini sunt cei în stare să se împotrivească ispitei ascunse în bogăție, să se ridice deasupra avuțiilor, să fie stăpâni slobozi iar nu robi legați.

Mai presus de toate (mai mult…)

Read Full Post »

Cel care se va învrednici să fie chemat la mucenicie trebuie să aibă multă smerenie și să iubească mult pe Hristos. Dacă înaintează în mod egoist spre mucenicie, îl va părăsi harul. Vă aduceți aminte de Saprichie, care a ajuns până la mucenicie și totuși s-a lepădat de Hristos? ,,De ce m-ați adus aici? – a spus el călăilor. ,,Bine, dar nu ești creștin?” – l-au întrebat aceia. ,,Nu” – a răspuns. Și era și preot. Gândul îmi spune că s-a dus să mucenicească în mod egoist (mai mult…)

Read Full Post »

Așa trebuie să gândească fiecare creștin.

Să fie gata să accepte ceea ce îngăduie Dumnezeu. Dumnezeu va îngădui fiecăruia după măsura lui. Dar toți trebuie să avem aceeași smerenie. Dacă ai smerenie, nici complexe nu poți avea, nici altceva. Sfânta Isidora nu a avut complexe de inferioritate. Ea venise să se nevoiască.

Să nu-mi spuneți: ,,Ei, părinte, putem face noi cum a făcut sfânta Isidora?”

Nu faceți, dar fiecare om trebuie să (mai mult…)

Read Full Post »

Când omul își vine în sine, când își cunoaște sinele și se lasă în voia lui Dumnezeu înseamnă că se smerește. Dar sentimentul de inferioritate nu dispare complet, el rămâne și se manifestă la prima ocazie. Își face apariția îndată ce se mândrește.

Trebuie să-și accepte sinele așa cum este. Numai atunci se va liniști și sentimentul de inferioritate va dispărea. Va dispărea complet și-i va fi de mare folos. Îl va ajuta să-și revină cu picioarele pe pământ, să-și vadă sinele și să-l accepte așa cum (mai mult…)

Read Full Post »

Zis-a un bătrân:

,,Dreapta socoteală este mai mare decât toate faptele cele bune”.

Un mare și vestit filozof al secolului XIX mergea odată pe stradă îngândurat și, cum la un moment dat era transportat cu totul în lumea ideilor, lovește în piept așa de tare un trecător, încât acesta se oprește foarte indignat și într-un mod zgomotos îi cere socoteală, cine este el de-și permite o așa lipsă de atenție când (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »