Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘talcuiri’

„Care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru”. Măreția se măsoară, după cuvântul Domnului nu după neam, nici după putere, nici după înzestrare ci după știința de a face bine celorlalți.

Cel ce lucreză mai neobosit și mai mult în această privință, acela este cel mai mare.

Așa cum într-o familie capul își ia asupră-și grijile întregii familii, iar cinstirea și întâietatea lui stau în ai odihni pe toți și a face în așa fel ca tuturor să le fie bine, și în obștea creștină cel ce voiește a fi cap trebuie să ia asupră-și, pe de-a-ntregul, grija ca toți să aibă mulțumire în Hristos în locul din obște pe care se află și în lucrarea pe care și-a ales-o.

Cel mai bine însă este așa:

(mai mult…)

Read Full Post »

Curățește cele dinlăuntru, ca și cele din afară să fie curate!

În societate ne purtăm bine mai totdeauna, fiindcă ne temem de judecata oamenilor și ne înfrânăm. Dacă și purtarea din afară este stricată, înseamnă că s-a ajuns la treapta cea mai de pe urmă a răului: orice rușine este deja pierdută.

Nu totdeauna însă purtarea vrednică e însoțită de un fel bun de a gândi și simți.

Când lucrurile stau astfel (mai mult…)

Read Full Post »

Zis-a Domnul: ,,Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi liberi cu adevărat”.

Iată unde este libertatea! Mintea este legată cu lanțurile neștinței, rătăcirii, superstiției, nedumeririi; se zbate, însă din ele nu se poate smulge.

Alipește-te de Domnul, iar El va lumina întunericul tău și va rupe toate lanțurile în care se zbuciumă mintea ta.

Voința este înlănțuită (mai mult…)

Read Full Post »

Înseamnă că, după ce ai primit adevărul în inimă, să-ți păstrezi gândurile și simțirile așa cum o cere adevărul.

De pildă, faptul că Dumnezeu pretutindenea este și vede toate este un adevăr: cel care va primi acest adevăr în inimă și se va purta, atât la vedere cât și lăuntric, ca și cum dinaintea lui ar fi Dumnezeu Însuși și ar vedea totul înăuntrul lui, acela va și umbla întru acest adevăr.

Faptul că (mai mult…)

Read Full Post »

Irod este întruchiparea iubirii de sine întărâtate de zguduirea pe care o pricinuiesc conștiinței mustrările dreptății și se așteaptă să scape prin silnicie de această neplăcere. Ioan Înaintemergătorul este întruchiparea dreptății prigonite de iubirea de sine, atunci când iubirii de sine îi stă în puterea să o facă.

Oricât ai îndulci dreptatea prin pogorământ și prin cuvintele dibace pe care le poate afla gingășia dragostei, ce nu vrea să rănească inima celuilalt, chipul dreptății stă înaintea ochilor conștiinței și acolo, înlăuntru, stârnește furtuna mustrării (mai mult…)

Read Full Post »

,,Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare această credință poate să-l mântuiască?”

Drumul către credință este pocăința.

Ce spun oamenii care se pocăiesc?

,,Am păcătuit, n-am să mai fac. Nu voi mai păcătui, deci voi trăi potrivit poruncilor”. Întrucât pocăința nu încetează o dată cu primirea credinței, ci, împreunându-se cu ea, rămâne până la sfârșit, reiese că și hotărârea aceasta – de a trăi potrivit poruncilor – rămâne în vigoare și după (mai mult…)

Read Full Post »

,,După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă  viața veșnică.

Credința în Fiul lui Dumnezeu, Care cu trupul S-a răstignit pentru noi, este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, izvorul viu al năzuințelor și stărilor duhovnicești dătătoare de viață, receptacolul harului atotcuprinzător al Sfântului Duh, care rămâne pururea în inimă, și al cercetărilor tainice care sunt trimise de sus la bună vreme, în ceasul nevoii.

Credința cuprinde (mai mult…)

Read Full Post »

Older Posts »